amedia

NỘI THẤT

NỘI THẤT » Nội thất Resort Anantara Mũi Né

21-08-2016 17:06:57

Nội thất Resort Anantara Mũi Né

Đồ án tốt nghiệp nội thất của SV Trịnh Anh Duy, Khoa Kiến trúc Nội thât, Đại học Kiến trúc TPHCM

Đọc thêm: Nội thất Resort Anantara Mũi Né


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn Novo 8

03-06-2016 04:37:36

Nội thất Khách sạn Novo 8

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Khúc Văn HIển, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn Novo 8


NỘI THẤT » Nội thất Văn phòng Công ty CP KTXD Hiện thực

03-06-2016 04:27:48

Nội thất Văn phòng Công ty CP KTXD Hiện thực

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Nguyễn Thanh Hoàng, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Văn phòng Công ty CP KTXD Hiện thực


NỘI THẤT » Nội thất Nhà hàng Ohayo

28-05-2016 10:45:25

Nội thất Nhà hàng Ohayo

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất năm 2016 của SV Bùi Tuấn Anh, Khoa Kiến trúc, đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Nhà hàng Ohayo


NỘI THẤT » Nội thất Khách sạn 5 sao Palace

28-05-2016 09:42:13

Nội thất Khách sạn 5 sao Palace

Đồ án tốt nghiệp đại học năm 2016 ngành Thiết kế Nội thất của SV Phan Minh Quân, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà nẵng.

Đọc thêm: Nội thất Khách sạn 5 sao PalaceA.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: