amedia

LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT

LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Nhìn lại nghệ thuật đương đại 2011: Quyết liệt và bảo thủ

31-10-2016 13:59:00

Nhìn lại nghệ thuật đương đại 2011: Quyết liệt và bảo thủ

Gần như tuần nào cũng có ít nhất một sự kiện mỹ thuật xảy ra, một triển lãm được khai mạc.

Đọc thêm: Nhìn lại nghệ thuật đương đại 2011: Quyết liệt và bảo thủA.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: