amedia

LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT

LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Quỹ nhớ thị giác (2)

18-05-2014 00:28:19LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Quỹ nhớ thị giác - Phần 1

01-05-2014 10:00:04

Quỹ nhớ thị giác - Phần 1

Khi đang còn mở mắt nhìn, nếu phải nhắm mắt lại sẽ dễ dàng nghĩ rằng “Nhắm mắt sẽ không còn nhìn thấy gì nữa”. Tất cả chỉ còn màu đen thăm thẳm. Không còn ánh sáng.

Đọc thêm: Quỹ nhớ thị giác - Phần 1


LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Ghi chú Nghệ thuật (mới)

21-01-2014 09:23:14

Ghi chú Nghệ thuật (mới)

Ghi chú Nghệ thuật của Hồng Hoang (Nguyễn Hồng Hưng TP HCM 16-7-2013. Chỉnh sưa lần cuối 27-12-2013).

Đọc thêm: Ghi chú Nghệ thuật (mới)


LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH NGHỆ THUẬT » Làm thế nào để tập trung sáng tạo?

16-12-2013 16:16:06

Làm thế nào để tập trung sáng tạo?

Làm thế nào để tập trung sáng tạo? Có đôi ba khoảnh khắc trong các buổi học, tôi biết rằng các bạn sv đang theo lớp Kỹ năng thiết kế 01 của blog này có phần mất tập trung khi làm việc với Mind map, và các kỹ thuật sáng tạo nhỏ. Cuối buổi học tuần

Đọc thêm: Làm thế nào để tập trung sáng tạo?