amedia

Nội thất Khách sạn Trapezium

01-08-2017 13:56:08


D.A. Magazine - Nội thất

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng của sinh viên Trương Minh Thảo, đề tài Thiết kế nội thất khách sạn Trapezium.

 

 

 

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài : Nội thất khách sạn Trapezium.

SV: Trương Minh Thảo .

GVHD : GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Nguồn: TMT 


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: