amedia

Nội thất Khách sạn The Leaf

15-06-2015 23:30:16


D.A. Magazine - Nội thất

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn The Leaf. SV Đồng Văn Nam.

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn The Leaf.

SV; Đồng Văn Nam.

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 05/2013

Nguồn: ĐVN


A.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: