amedia

Nội thất Khách sạn Mường Thanh

06-06-2014 02:04:11


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Khách sạn Mường Thanh.

SV: Bùi Thị Tú Mỹ.

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 06/2014.

Nguồn: BTTM.


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: