amedia

Nội thất Biệt thự Hoàng Yến

20-10-2016 16:06:58


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài Thiết kế Nội thất Biệt thự Hoàng Yến. SV: Nguyễn Hoàng Anh.

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Biệt thự Hoàng Yến

SV: Nguyễn Hoàng Anh

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 05/2013

 

Nguồn: NHA