amedia

Nội ngoại thất Resort Bamboo

15-06-2015 14:20:28


Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất của SV Nguyễn Quang Hưng, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Đề tài: Thiết kế Nội thất Resort Bamboo.

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Nội thất, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đề tài: Thiết kế Nội thất Resort Bamboo

SV; Nguyễn Quang Hưng

GVHD: GVC.ThS. Trần Văn Bình.

Ngày bảo vệ: 05/2013

Nguồn: NQH