amedia

Lê Huy Tiếp hội họa - P3

17-06-2015 07:03:25


D.A. Magazine - Nhân vật

AMC giới thiệu tiếp các tác phẩm hội họa của HS. Lê Huy Tiếp trong thế kỷ XXI.

 

 

alt

 

Praying (2000)

 

 

alt

 

Dung (2001)

 

 

alt

 

Sky and Earth (2003)

 

 

alt

 

Red kite (2004)

 

 

 

alt

Stones (2004)

 

alt 

Uyên Ly (2004)

 

 

alt

 

Seeing the sea (2008)

 

alt 

Rememberance 1 (2009)

 

 

alt

 

Waiting

AMC sẽ giới thiệu tiếp các tác phẩm nghệ thuật đồ họa và tranh khắc của HS. Lê Huy Tiếp cũng như các hình ảnh họa sĩ "lang thang" khắp thế giới trong các số tiếp theo sau khi được họa sĩ cho phép và gửi tặng thêm những hình ảnh của chính họa sĩ tới AMC.

(TVB - AMC)


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: