amedia

Đồ án The Hanging Chair tốt nghiệp Thủ khoa Tạo dáng Sản phẩm

07-08-2015 12:11:46


AMC giới thiệu Portfolio và Đồ án tốt nghiệp Thủ khoa chuyên ngành Tạo dáng Sản phẩm của SV Phạm Bích Hạ, Khoa Design, STU.

Đồ án tốt nghiệp : The Hanging Chair

THÔNG TIN ĐỒ ÁN:

Tên đồ án: The Hanging Chair (Ghế treo)

SVTH: Phạm Bích Hạ.

Hệ Đại học 4 năm. Ngành Thiết kế Công nghiệp, chuyên ngành Tạo dáng Sản phẩm, Khoa Design, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (Saigon Technology University - STU)

GVHD: Tô Thị Hải

Nguồn: PBH

 

 


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: