amedia

AMC FOTOCLUB 12

16-12-2013 19:13:44


D.A. Magazine - Nhiếp ảnh

AMC Fotoclub 12 (AFC12) kỳ đầu năm 2012 giới thiệu một số ảnh chụp trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết cổ truyền Nhâm Thìn.

 

alt 

 

 

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

 

alt

 

 

Hoàng Minh (AFC)