amedia

Đèn vải “Origami dẫn điện” của Yael Akirav

08-09-2019 23:42:08


conductive origami by yael akirav explores 3D printing onto textiles to turn on light

 

Lấy cảm hứng từ kỹ thuật xếp origami, Yael Akirav đã phát triển mẫu đèn “Origami Dẫn Điện”, khai phá một phương thức mới nhằm bật sáng bóng đèn nhờ các sợi dây tóc dẫn điện gắn trực tiếp trên vải. Mẫu in chắc chắn trên vải cho phép tạo ra những chi tiết phức tạp và nhiều dạng thiết kế khác nhau. Với chất liệu in cho điện dẫn truyền qua, các nếp gấp phân cắt nhau được tạo ra từ nghệ thuật xếp origami phô bày một khả năng mới mẻ: ta có thể bật tắt đèn bằng cách mở và xếp kết cấu origami này.

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Mở đèn theo chiều đứng

Ảnh © Ofek Avshalom

 

Sợi dây tóc dẫn điện được dùng làm bộ khung kết cấu của chụp đèn, và mỗi chụp đèn  lại có kỹ thuật xếp mở riêng. Trong khi nghiên cứu tài liệu cho đồ án, Akirav nhận ra rằng sợi dây tóc để dùng làm khung kết cấu, cho phép người ta xếp mở cấu trúc nhiều lần. Trong công đoạn kế tiếp, nhà thiết kế phối hợp khung kết cấu này với đặc tính dẫn điện, tạo ra một phương thức bật sáng đèn độc đáo.

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Mở đèn theo chiều đứng – sợi dây tóc dẫn điện mở ra một cách thức mới để bật sáng đèn: mở và xếp kết cấu này lại

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Mở đèn theo đường tròn

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Mở đèn theo đường tròn – Sợi dây tóc dẫn điện cho thấy một cách thức mới để bật sáng kết cấu

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Mở đèn theo đường tròn – Sợi dây tóc dẫn điện được ứng dụng vào cơ chế hạ độ sáng

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Đồ án lấy cảm hứng từ kỹ thuật xếp origami

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

Nghiên cứu vật liệu – in 3D trực tiếp trên vải

Ảnh © Ofek Avshalom

 

conductive origami by yael ykirav explores 3D printing onto textiles to turn on light designboom

In 3D trực tiếp trên vải, sợi dây tóc dùng làm khung kết cấu

 

Thông tin đồ án:

Tên đồ án: Origami Dẫn Điện

Thiết kế: Yael Akirav

Ảnh: Ofek Avshalom

 

Biên dịch: HC

Xem bài viết gốc trên DESIGNBOOM tại đây


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: